Třídění SB: ZDE!!!
Zapište se prosím!!!!

Záhady

Schizofrenie 2/2

27. listopadu 2009 v 11:37 | Bobinka
LÉČBA SCHIZOFRENIE

K léčbě schizofrenie se primárně využívají léčiva ze skupiny antipsychotik (neuroleptik). Jedná se o psychofarmaka, která pozitivním způsobem ovlivňují pochody myšlení (jeho integraci) a zbavují nemocné halucinací, oslabují bludy nebo mění vztah k nim, klidní poruchy motoriky, tlumí depresivní, či manické projevy a také působí anxiolyticky. K léčbě se využívají především tři typy těchto psychofarmak a to bazální a incizivni antipsychotika, při jejichž požívání hrozí vedlejší účinky jako třes, neklid, ospalost, či Hypotenze. Z tohoto důvodu se v dnešní době přistupuje k antipsychotikům atypickým u nichž je riziko vedlejších příznaků nižší. Vzhledem k dopadu schizofrenních projevů na psychický stav pacienta, podstupuje i psychologickou intervenci, kdy se učí býti odolnější vůči stresu, úzkosti, atd. Pokud jde o formu tzv. farmakorezistentní, využívá se i ECT,tj. elektrokonvulzivní terapie, ke které se přistupuje především u farmakorezistentních forem, stuporózních projevů strnulosti a při závažných depresích. Antipsychotika obecně mají relativně vysoký počet nežádoucích účinků. Mezi nejzávažnější patří Parkinsonský, jindy také (extrapyramidový) syndrom, který se může vyvinout až u 75-80 % pacientů při dlouhodobém podávání antipsychotik se silným účinkem (fenothiaziny a butyrofenony) a vzniká na základě změn v přenosu dopaminu ve Striatu. Je to většinou vratný proces, který ustoupí po snížení dávky nebo vysazení léčiva. Pokud se pokračuje v terapii navzdory viditelným změnám, může se, zejména u starších pacientů, vyvinout trvalý Iatrogenní Parkinsonismus. Další nežádoucí účinky jsou Neuroleptická Hypotenze, Tachykardie, Pseudogravidita způsobená ovlivňováním endokrinního systému, Sedace a psychomotorický útlum, Ikterus, zvýšená pohotovost k epileptickým záchvatům, poruchy jaterních funkcí, sucho v ústech, zácpa, Akineze, Akatizie, Rigidita, Tremor, Dermatitidy, Fotosenzitivita a ucpaný nos.

Zdroj: www.wikipedia.org

Můj Názor: - Dřív jsem si myslela,že schizofrenie je rozdvojená osobnost,ale není tomu tak.
- Každopádně se docela těším,až budeme schizofrenii brát v psychologii
- Určitě je to moc zajímavé téma

Schizofrenie 1/2

27. listopadu 2009 v 11:35 | Bobinka
CO JE TO SCHIZOFRENIE??

Schizofrenie (z řeckého skhizein σχίζειν, "roštěp". A phren φρήν, "mysl".) je závažná duševní choroba, kterou provází výrazná změna myšlenkových pochodů a vnímání reality, dále dochází k poruchám emočních reakcí na vnější podněty a schopnost komunikace s okolím. Hlavními příznaky jsou především úzkost, bludy a halucinace, dezorganizované a neklidné chování. Dochází k rozštěpu mysli (rozštěpu ve smyslu rozporu mezi vnímanou realitou a realitou samotnou). Bohužel tento termín oficiálně zavedený roku 1908 Dr. Eugenem Bleulerem dal vzniknout všeobecnému omylu, že schizofrenii lze definovat jako rozdvojení osobnosti, což je ale hrubá chyba, neboť rozdvojená osobnost, odborně mnohočetná porucha osobnosti, náleží k poruchám disociativním a schizofrenní poruchy jsou označovány jako onemocnění psychotické.

Více v CČ

Anneliese Michel

27. října 2009 v 14:11 | Bobinka


Anneliese se narodila 21. září 1952 v německém městě Lieblfing a zemřela 1.července 1976 v Klingenbergu nad Mohanem.Byla to bavorská studentka pocházející z katolické rodiny.V době od září 1975 do července 1976 se podrobila exorcismu...neboli "vymítání ďábla".

V roce 1968 se u ní projevily příznaky prvních mimořádných záchvatových stavů-Epilepsie.Ve škole z ničeho nic upadala do bezvědomí,následující noci si v silných křečích prokousla jazyk.Později uvedla,že nad sebou cítila neviditelné síly,které ji zatlačovaly do postele.

Po dalším záchvatu v srpnu 1969 navrhl rodinný lékař neurologické vyšetření s podezřením na epilepsii, avšak veškeré testy toto podezření vyvrátily a vyšetření bylo uzavřeno jako epileptické onemocnění typu grand mal.Záchvaty,které dívka prodělala byly označeny jako celebrální křeče nočního typu.Dostala antiepileptika,které užívala až do své smrti.

Během ozdravného pobytu po zánětu plic a pohrudnice následujícího roku prodělala Anneliese další záchvat.Následné vyšetření nepotvrdilo žádnou patologii (poruchu).Během tohoto pobytu v Mittelbergu zažila svoji první vizi, jejímž obsahem byla Riesige teuflische Fratze - Šklebící se tlama ďábla.Tato vize se jí opakovně vracela a ona postupně propadala apatii a depresím,což později lékaři označili jako schizofrenii.Toto mínění však bylo milné.

Posledné z řady těžkých záchvatů prodělala v létě 1972, avšak všechna následná vyšetření byla opět negativní.Anneliese si také stěžuje na protivný zápach,který nikdo jiný v jejim okolí necítil a její vize se vrací stále častěji.V tomto okamžiku se Anneliese rozhodne vyhledat pomoc v modlitbách a duchovnu.Při pouti na San Damiano (Itálie) nebyla schopna se podivat na obraz Krista a dokonce ani vstoupit do kaple,také napadla ženu,které se o tuto kapli starala.

V této době se o ni začíná zajímat Adolf Rodewyk,který je považován za specialiastu na exorcismus / vymítání. Nechce do jejího života zasahovat,avšak vyjadřuje své přesvědčení,že se skutečně jedná o posedlost.V téže době se s Anneliese seznamuje i kněz Ernst Alt, který se s ní začal pravidelně modlit.Poté co na jeho doporučení dívka prodělala další vyšetření ( opět s negativním výsledkem ), požádal Alt würzburského biskupa Josefa Stangla aby mohl provést exorcismus podle pravidel Rituale Romanum.Za podpory Rodewyka nakonec i přes biskupovo váhání Alt toto svolení získal v září 1975.

Mezitím se však její stav výrazně zhoršil.Dočasně ochrnula,prodělala řadu křečových záchvatů, během nichž propadala zuřivosti a napadala okolní osoby a věci. Přestala téměř spát, trpěla záchvaty hyperaktivity, během nichž se vrhala do vzduchu i na zem a dokázala i po několik hodin bez ustání nesrozumitelně volat Ježíšovo jméno s prosbami o pomoc.Stěžovala si na návaly horka, přičemž ze sebe strhávala šaty a smáčela si hlavu v záchodové míse.

První exorcismus, který společně prováděli Ernst Alt a salvatorián Arnold Renz, se konal 24. září 1975 a po něm následovalo několik dalších sezení. Exorcisté během exorcismu údajně hovořili se šesti domnělými démony, kteří se měli označovat jako Kain, Nero, Jidáš, Lucifer, Hitler a farář Fleischmann (kněz z blízké vsi žijící v 16. století, který porušil celibát). Subjektivně se Anneliesin stav začal zlepšovat, v říjnu se u ní dostavily pozitivní vize a přestala upadat do transu. V únoru 1976 vize přestaly úplně. Fyzický stav se však i nadále zhoršoval, Anneliese ztrácela na váze, nepřijímala potravu, odmítala lékaře a zemřela 1. července 1976. Podle pitvy zemřela v důsledku podvýživy. Kritici případu tvrdí, že podvýživa byla způsobena postem během exorcismu, což však není možné kvůli délce tohoto exorcismu. Anneliese odmítala potravu systematicky a dlouhodobě bez ohledu na probíhající exorcimsus.
Rodiče dívky a oba exorcisté byli o dva roky později odsouzeni k podmíněnému trestu odnětí svobody. Soudní znalec z oblasti medicíny označil za vážné pochybení, že v závěru svého života nebyla Anneliese Michel zklidněna silnějšími léky a že nebyla i proti své vůli vyživována uměle a nepodstoupila elektrošoky.
Později církevní komise prohlásila, že dívka posedlá ďáblem vůbec nebyla a že se exorcisté zmýlili v diagnóze. Přesto se u jejího hrobu scházeli poutníci a požadovali její blahoslavení. Tvrdili, že se její tělo nerozkládá, a tak byla 25. února 1978 exhumována; tělo jevilo běžné známky rozkladu.

Můj názor: Páni....možná vám to bude připadat směšný,ale já tomu vážně věřim.Můj tip: pokud vás to zajímá jukněte na 2 dost zajímavý filmy o exorcismu,který byly tímto příběhem inspirovaný.

The Exorcism of Emily Rose- na ten film jsem koukala včera večer a musim Vám říct,že i když jsem ho viděla asi 10x tak mám vždycky v noci hodně neklidnej spánek,budím se a každou cestu na záchod hodně dlouho zvažuju a když už tak vážně musim tak jenom s doprovodem všech světel,který je jenom možný rozsvítit :DD

Requiem- další film inspirovanej tímto příběhem....

Klidně jukněte i na YouTube,kde je o tomto případu spoustu videí i se zvukem,kterej je hodně děsivej.
 
 

Reklama